GÜVENİLİR İSTATİSTİK GÜVENİLİR KURUM

13.04.2018 / Gösterim Sayısı : 6967 / Arşiv

akanlığımız, Strateji Geliştirme Başkanlığı koordinasyonunda ilgili Birimlerimizle Resmi İstatistik Programı kapsamında müştereken yürütülen istatistiklerde kalite çalışması çerçevesinde yeni bir başarıya daha imza atarak "Korunan Alan" ve "Arazi Örtüsü/Kullanımı" istatistiklerinde "kalite belgesi" alınmıştır.

Korunan Alan İstatistiklerine ait kalite belgesini, TÜİK Başkanı Sayın Mehmet AKTAŞ’tan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Sayın Nurettin TAŞ almıştır.

Arazi Örtüsü/Kullanımı İstatistiklerine ait kalite belgesini, TÜİK Başkanı Sayın Mehmet AKTAŞ’tan Bilgi İşlem Daire Başkanı Sayın Adile YAMAÇ almıştır.

2012-2016/2017-2021 dönemlerini kapsayan Resmi İstatistik Programında yer alan 8 alt konu başlığından, 5 alt konu başlığındaki istatistiklerde yapılan iyileştirmeler neticesinde kalite belgesi alınmıştır,diğer başlıklardaki iyileştirme çalışmaları devam etmektedir. Ulusal ve uluslararası alanda geçerli kaliteli ve güvenilir istatistik üretiminde; Bakanlığımız en başarılı kurumlar arasındadır.