Sınıflamalar

Sınıflama Nedir ve Hangi Amaçla Kullanılmaktadır?

Ülkelerin ekonomik ve sosyal yapı özelliklerinin incelenmesinde istatistiki bilgilere ihtiyaç vardır. Bu bilgilerin gerek kullanıcılar arasında, gerekse uluslararası alanda anlaşılabilir olması ortak sınıflamalara uygun üretilmelerine bağlıdır. Küreselleşmenin her geçen gün etkilerinin arttığı günümüzde ve içinde bulunduğumuz bilgi çağında, farklı dilleri konuşan, ya da, farklı amaçlara sahip bilgi kullanıcılarının sağlıklı iletişimi ancak, ortak bir dil olan sınıflamalar ve kodlama sistemleri aracılığıyla mümkün olabilmektedir.

 Sınıflamaların ana çatısı, Birleşmiş Milletler İstatistik Bölümü (UNSD), Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (EUROSTAT), Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Uluslararası Para Fonu (IMF), İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) gibi özel konularda uzmanlık faaliyeti yürüten yetkili uluslararası kuruluşlar tarafından geliştirilmektedir. Bununla birlikte, uluslararası kabul gören sınıflamalara geçiş sağlanması koşulu ile ülkeler kendi ihtiyaçları doğrultusunda ulusal sınıflamalarını oluşturabilirler.

Türkiye İstatistik Sistemi’nde; uzun yıllardır takip edilen Birleşmiş Milletler (BM) tarafından geliştirilen uluslararası sınıflamalar yerine uluslararası sınıflama sistemine entegre olarak geliştirilmiş olan AB Sınıflama Sistemi’ne geçiş sağlanmıştır. BM tarafından geliştirilen uluslararası sınıflamalar ile AB sınıflamaları arasında oluşturulan geçiş (dönüşüm) tabloları sayesinde hem uluslararası, hem de AB Sınıflama Sistemi’ne uyumlu, karşılaştırmalara imkan verebilecek, aynı zamanda ulusal düzeydeki bilgi taleplerini karşılayabilecek bir sistem oluşturulmuştur.

 Ülkemizde ihtiyaç duyulması halinde sınıflamaların ulusal versiyonları, uluslararası sınıflamalara geçiş sağlanması koşuluyla TÜİK tarafından geliştirilmekte ve kullanıcılara sunulmaktadır.

TÜİK Sınıflama Sunucusu

TÜİK, veriler üzerinde dil birliği sağlamak ve uluslararası karşılaştırmalara olanak sağlayacak şekilde veri üretimini temin etmek üzere, BM ve AB tarafından geliştirilen sosyal ve ekonomik sınıflamalar ile bunların ulusal versiyonlarını TÜİK resmi internet sitesinde yer alan sınıflama sunucusu üzerinden tüm kullanıcıların hizmetine sunmuştur. TÜİK Sınıflama Sunucusuna ulaşılabilecek web adresi https://biruni.tuik.gov.tr/DIESS/ dir.

 Bakanlığımız Birimleri Tarafından Kullanılan Bazı Sınıflamalar ve Kodlamalar

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS)

Avrupa Ekonomik Topluluğunda Faaliyete Göre Ürünlerinİstatistikî Sınıflaması (CPA)

Ulusal Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık Ürünleri Sınıflaması(TAORBA)

Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistikiSınıflaması (NACE)

Arazi Örtüsü Sınıflaması (CORINE)

Korunan Alan Sınıflaması

Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP)

Orman Ürün Kodları (QJ1)

Korunan Alanlar Ulusal Sınıflama Kodları

Ulusal Havza Kodlaması