Sınıflamalar

Sınıflama Nedir ve Hangi Amaçla Kullanılmaktadır?

İstatistiki bilgilerin gerek kullanıcılar arasında, gerekse uluslararası alanda anlamlı olabilmesi, belli standartlara dayandırılarak düzenlenmiş olmalarına bağlıdır. Küreselleşmenin hedeflendiği günümüz koşullarında ve içinde bulunduğumuz bilgi çağında farklı dilleri konuşan ya da farklı amaçlara sahip bilgi kullanıcılarının iletişimini sağlayan ortak kodlama sistemine sınıflama denir.

Bakanlığımız birimleri tarfından idari kayıtların istatistiğe dönüştürülmesinde kullandığımız sınıflamalar, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği sınıflama sistemine uyumlu, karşılaştırmalara imkan verebilecek aynı zamanda da ulusal düzeydeki bilgi taleplerini karşılayabilecek niteliktedir.

Bakanlığımızın Resmi İstatistik üreten birimleri tarafından kullanılan tüm ekonomik ve sosyal sınıflamaları tek sunucu üzerinde toplanmış ve tüm kullanıcıların hizmetine sunulmuş durumdadır. Bu sınıflamaların yaygın kullanımı, hem istastistiklerin kalitesini arttıracak hem de karşılaştırılabilir bir istastistik sistemi oluşturulmasını sağlayacaktır.

“İstatistik; geçmişi anlamanın bügünü yönetmenin ve geleceği planlamanın anahtarıdır.”


Sınıflamalar
İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması (İBBS)
Avrupa Ekonomik Topluluğunda Faaliyete Göre Ürünlerin İstatistikî Sınıflaması (CPA 2008)-Ormancılık
Ulusal Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık Ürünleri Sınıflaması (TAORBA 2008)
Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması (NACE REV.2)
Arazi Örtüsü Sınıflaması (CORİNE)
Orman Ürün Kodları (QJ1)

Su Kaynakları İstatistikleri Ulusal Havza Kodlaması

Ulusal Korunan Alan Sınıflandırılması

Korunan Alanlar Ulusal Sınıflama Kodları