Kalite

Resmi İstatistiklerde Ulusal Kalite

Türkiye İstatistik Sistemiʼnde, “uluslararası standartlarda, kullanıcı odaklı, sürdürülebilir bir istatistik sisteminin kurulması” vizyonu; üretilen resmi istatistiklerde bir kalite güvence çerçevesinin belirlenmesi ihtiyacını ortaya koymaktadır. Kalite güvence çerçevesi ile istatistik üretim ve dağıtım süreçlerinin uluslararası standartlar ve kullanıcı ihtiyaçları gözetilerek sürekli iyileştirilmesi ve sonuç olarak ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması hedeflenmektedir.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) tarafından Resmi istatistiklerde kalite güvence çerçevesini belirlemek amacıyla,  uluslararası uygulamalar da dikkate alınarak 10 kalite ilkesi ve bu ilkeler altında 16 standart ve 41 gösterge belirlenmiştir. “Resmi İstatistiklerde Ulusal Kalite Standartları, 2014'' resmi istatistiklerde kalite güvence çerçevesini belirlemektedir. Resmi İstatistiklerin kalite değerlendirmesi, TÜİK tarafından bu ilke ve standartlara göre yürütülmekte, söz konusu ilke ve standartlara uyan istatistiklere "Kalite Logosu" verilmektedir.

Bakanlığımız Kalite Logosu Alan Resmi İstatistikler

Ormancılık İstatistikleri (2015-2019), (2020-2024)

Su Kaynakları (Potansiyeli) İstatistikleri (2016-2020)

CORINE Arazi Örtüsü İstatistikleri (2018-2022)

Korunan Alan İstatistikleri (2018-2022)


Resmi İstatistiklerde Ulusal Kaliteye yönelik TÜİK detay bilgi için