Metaveriler

Metaveri nedir? 

Metaveri genel olarak, veri hakkındaki veri olarak tanımlanır. Ancak, çeşitli alanlarda aşağıda belirtilen şekillerde tanımlanmaktadır:
• Bir doküman içeriği hakkındaki bilgidir .
• Fiziksel ya da elektronik bir nesne ya da kaynak hakkında tanımsal bilgidir.
Bir bilgi kaynağını tanımlayan, açıklayan, yerini belirten yada yönetimini kolaylaştıran bilgidir.
Sayısal ya da sayısal olmayan her türlü nesneye uygulanabilen her türlü resmi kaynak tanımlama tablosudur.Resmi İstatistik Metaveri Şablonu Açıklamaları

Resmi İstatistik Metaveri SablonuMetaveriler

Ormancılık İstatistikleri
Biyoçeşitlilik İstatistikleri
Korunan Alan İstatistikleri
İklim İstatistikleri
Çölleşme İstatistikleri
Su Kaynakları İstatistikleri
Uzaktan Algılama (Arazi Örtüsü/Kullanımı) İstatistikleri