İletişim

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Yönetim Bilgi Sistemleri ve İstatistik Daire Başkanlığı

Adres : T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı, No: 161, 06800, Çankaya/ANKARA

Tel: 312 258 85 05-06 -312 258 85 82 - 312 258 85 65

Yayım İçeriğine Yönelik Sorularınız İçin
 Arazi Örtüsü/ Kullanımı (1.2.1) Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Olan Yakıt Biyoetanolü İstatistikleri (7.2.14) Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı
Bitkisel Üretim İstatistikleri (8.1.1) Strateji Geliştirme Başkanlığı
Tarımsal Alet ve Makine İstatistikleri (8.1.3) Strateji Geliştirme Başkanlığı
İyi Tarım Uygulamaları (8.4.1) Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü
Organik Tarım (8.4.2) Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü
Tarımsal Gübre İstatistikleri (8.4.3) Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü
Tarımsal İlaç İstatistikleri (8.4.4) Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
Ormancılık İstatistikleri (8.5.1) Orman Genel Müdürlüğü
Su Kaynakları İstatistikleri (9.1.3) Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü
Su Kalitesi İstatistikleri (9.1.6) Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
Biyoçeşitlilik İstatistikleri (9.5.1) Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü
Korunan Alan İstatistikleri (9.5.3) Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü
Yaban Hayatı İstatistikleri (9.5.4) Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü