Tarımsal İlaç İstatistikleri

Tarımsal İlaç İstatistikleri

Tarımsal gübre ve ilaç kullanımı ise kontrollü olmadığı takdirde gıda güvenliğini tehdit eden unsurlar arasında yer almaktadır.

Tarımsal gübre ve ilaç kullanımına ait verileri; çeşitler ayrımında, üretim ve tüketim bilgilerini kapsayacak şekilde her yıl TÜİK ve TOB’nın web sayfasında kullanıcılara sunulmaktadır.

Gıda Güvenliği İstatistikleri ile ilgili veriler TÜİK web sayfasından kullanıcılara sunulmaya devam edecektir.
TOB tarafından organik tarım verilerinin tutulduğu Organik Tarım Bilgi Sistemi (OTBİS) veritabanında revizyon çalışmaları yapılmış olup sistemin geliştirilmesi çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca TÜİK tarafından önerilen uluslararası istatistikler ile karşılaştırma imkanı verecek ürün sınıflamasının (CPA 2008) kullanılması 2018 yılında sağlanacaktır.