Tarımsal Gübre İstatistikleri

Tarımsal Gübre İstatistikleri

Biyoçeşitlilik istatistikleri, canlıların farklılığını ve değişkenliğini, içinde bulundukları karmaşık ekolojik yapılarla, birbirleriyle ve çevreleriyle karşılıklı etkileşimlerini ifade etmektedir. Biyolojik çeşitlilik; gen, tür ve ekosistem konusundaki istatistikleri içermektedir.

Biyoçeşitlilik İstatistikleri kapsamında; OSİB’ nca elde edilen biyolojik çeşitliliğe ait bütün veriler, sayısal ortamda Nuh’un Gemisi Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Veritabanında tutulmaktadır. Halihazırda veritabanı; internet tabanlı, kamuoyuna açık, üyelerin kendilerine özgü sınırlı haklarla verilere erişebildiği, sadece biyolojik çeşitliliğin envanteri ve izlenmesi temelinde yapılandırılan bir veritabanıdır. Sözkonusu veritabanında, türler, habitatlar ve alanlar özelinde sorgulama yapılabilmektedir.

Sahip olduğumuz biyolojik zenginliğimizin ortaya konulması ve korunması maksadıyla OSİB'na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nce “Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi” hazırlanmış ve 2013 yılından bugüne kadar54 ilde çalışmalar başlatılmış olup, 26 ilde tamamlanmıştır.

“Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi” çalışmaları 2018 yılı sonunda 81 ilimizde tamamlanarak, ülkemizin Biyolojik Çeşitlilik Haritası ortaya çıkarılması planlanmaktadır. Ülkemizin kapsam dahilinde tüm illerinden gelecek biyolojik çeşitlilik verileri Nuh’un Gemisi Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Veritabanı’na girilerek depolanmaktadır. Böylece ülkemizin biyolojik çeşitlilik verileri bir veri tabanı aracılığıyla tablo, grafik ve harita bazında sorgulanabilecek olup, biyolojik çeşitliliğimizin korunması ve sürdürülebilirliği izlenebilecektir.

Bu proje tamamlandığında tüm illerden gelen veriler Nuh’un Gemisi Veritabanı’na aktarılacak ve gelecek süreçte yapılacak bütün biyolojik çeşitlilik çalışmaları bu veri tabanında tutulacaktır. Böylece kapsam dahilinde koordinatlı biyolojik çeşitlilik verileri tek bir merkezde yer alacaktır. Ayrıca tamamlanan envanter çalışmaları neticesinde sistemli ve sürdürülebilir olarak izleme çalışmaları

yürütülecek, tür ve popülasyon, habitat/ekosistem ve bölgesel düzeyde izleme çalışmaları ile biyolojik çeşitliliğin etkin yönetimi sağlanacaktır. Bu proje ile biyolojik çeşitlilik hem veri tabanı hem de arazi bazlı takip edilecektir. Bu sayede biyokaçakçılık, türlerin neslinin tehlikeye girmesi, habitat tahribatları, doğaya olan baskının etkileri gibi risklerin önüne geçilebilecektir. Türkiye’nin biyolojik çeşitlilik envanterinin çıkarılması; elindeki bilgiyi bilen, planlarını, projelerini ve politikalarını bu bilgi ışığında gerçekleştirerek, ulusal ve uluslararası alanda daha güçlü hale gelecektir.