Revizyon Politikası

Resmi İstatistik Verilerinde Revizyon Yapılmasına Dair Temel Esaslar;

Revizyon, yayımlanmış herhangi bir istatistiki veri üzerinde daha sonra yapılan güncellemeleri ifade eder.

Avrupa İstatistikleri Uygulama İlkeleri (Code of Practice) doğrultusunda üretilen istatistiklere ilişkin revizyon politikalarının kamuoyu ile paylaşılması, istatistik üreticilerinin şeffaflık politikaları ile doğrudan ilişkilidir.

Bu doğrultuda, RİP kapsamında istatistik üreten ve yayımlayan kurum ve kuruluşların kendi revizyon politikalarını oluşturmaları, kullanıcılar nazarında şeffaflığın arttırılmasını sağlamak adına gereklilik olarak görülmektedir.

RİP kapsamındaki kurum ve kuruluşlar, revizyon politikalarını oluştururken kendi istatistik envanterlerini (anket ya da idari kayıt ayrımı olmaksızın) gözden geçirmeli ve üretim-dağıtım süreçlerini dikkate almalıdır.


Bu noktada, istatistiğin türü ne olursa olsun (anket ya da idari kayıt) revizyon uygulanabileceği unutulmamalıdır.

Ayrıca, istatistiklere revizyon uygulamamanın da bir politika olduğu düşünüldüğünde, revizyon politikasına ilişkin dokümanların sadece revizyon uygulanacak istatistiklere değil revizyon uygulanmayacak istatistiklere ilişkin de bilgileri içermesine dikkat edilmelidir.

Bu kapsamda, TÜİK’te hangi istatistiklerin hangi nedenden dolayı uzunluk ve derinlik detayında revize edileceğine ilişkin genel çerçeveyi çizen bir politika dokümanı olarak "TÜİK Başkanlığı Tarafından Üretilen İstatistiki Verilerde Revizyon Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge" TÜİK resmi internet sayfasında yayımlanmıştır (https://www.tuik.gov.tr/Kurumsal/Yonergeler).

Bu Yönergede revizyon yapılmasına dair temel ilkeler; revizyon nedenleri ve türleri, uygulama, dokümantasyon ve yayımlamaya ilişkin usul ve esaslara ilişkin bilgiler açıklanmıştır.

İfade edilen ilkeler ve daha kapsamlı uygulamaları kapsayan Yönerge, sadece TÜİK için değil RİP kapsamında istatistik üreten ve yayımlayan tüm kurum ve kuruluşlar için yönlendirici bir doküman niteliğindedir.

TÜİK Başkanlığı Tarafından Üretilen İstatistiki Verilerde Revizyon Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge

https://www.tuik.gov.tr/Kurumsal/Yonergeler


Tarım ve Orman Bakanlığı Hata ve Revizyon Politikası;

Bakanlığımız birimlerince, Resmi İstatistik Programı kapsamında yayımlanan istatistiki verilerde, yayımlandıktan sonra herhangi bir hata tespit edildiği durumlarda; resmi istatistiklerin yayımlandığı web sayfasındaki istatistiki duyurular kısmından kamuoyuna bilgi vermek kaydıyla, veriler revize edilebilmektedir.