Su Kaynakları İstatistikleri

Su Kaynakları İstatistikleri

Su Kaynakları İstatistikleri, su kaynaklarını yönetmek ve bu kapsamdaki faaliyetlerimizi sürekli iyileştirerek geliştirilecek kararların alınmasını sağlamak amacıyla, ulusal ve uluslararası alanda geçerli, güvenli, karşılaştırılabilir istatistiki verilerin üretilmesini sağlamaktadır. Bu istatistikler, su potansiyeli istatistikleri ile Türkiye’deki yeraltı ve yerüstü su kaynaklarına ait verileri kapsamaktadır.

Su Potansiyeli İstatistikleri; III. RİP döneminde kapsamı geliştirilerek “Su Kaynakları İstatistikleri” adıyla yayımlanmaktadır.

Su potansiyelinin belirlenmesi çalışmaları DSİ tarafından yapılmaktadır. Bu amaçla, aylık ve yıllık olarak akarsu gözlem istasyonlarında debi, göl gözlem istasyonlarında ise göl seviyesi ölçümleri gerçekleştirilmektedir. Kar gözlem istasyonlarında kar derinliği ve karın su eşdeğeri ölçümleri her havzanın kar mevsimine uygun olarak aylık yapılmaktadır. DSİ ayrıca meteoroloji gözlem istasyonlarında yağış ve buharlaşma ölçümlerini de gerçekleştirmektedir. Yeraltı suyu seviyeleri aylık ve mevsimsel olarak DSİ tarafından ölçülmektedir.

DSİ tarafından gerçekleştirilen meteorolojik parametrelerin ölçümünde Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ile aynı yöntemler kullanılmaktadır, ancak istasyonların kuruluş amacı ve yerleri farklıdır. 2012-2016 yıllarını kapsayan Resmi İstatistik Programı çerçevesinde “Su Kaynakları İstatistikleri” kalite çalışmaları tamamlanarak “Resmi İstatistik Kalite Belgesi” alınmıştır.

DSİ birimleri tarafından idari kayıtlarla üretilen istatistiki verilerin tespiti ve Resmi İstatistiğe aktarılmasına yönelik “Veri Envanteri Projesi” başlatılmış olup çalışmalar devam etmektedir. Ayrıca 2019 yılına kadar Devlet Su İşleri bünyesindeki gözlem istasyonlarının ulusal kodlama sistemi ile takip edilmesi hedeflenmektedir.