Su Kalitesi İstatistikleri

Su Kalitesi İstatistikleri

Su kalitesi istatistikleri, Türkiye’deki nehir, göl, kıyı ve geçiş suyu kütlelerinde yapılan su kalitesi izleme sonuçlarından türetilen su kalitesi sınıflandırma sonuçlarını kapsamaktadır.

Türkiye’de su kalitesi izleme faaliyetlerinin AB Su Çerçeve Direktifi’nde belirlenen ekolojik durum sınıflandırmasına uyumlu hale getirilmesine ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Su Çerçeve Direktifi kapsamında su kaynaklarına ilişkin olarak yapılan izleme faaliyetleri operasyonel ve gözetimsel izleme yöntemleriyle yürütülmektedir. Bu izleme faaliyetleri sonucunda elde edilen verilerle su kaynaklarının kimyasal ve ekolojik durumu tespit edilmektedir. Bu doğrultuda Türkiye’deki nehir, göl, kıyı ve geçiş suyu kütlelerindeki gerçekleştirilecek izleme faaliyetlerinin havza bazında planlandığı Havza İzleme Programları oluşturulmaktadır. Havza izleme programlarında her bir su kütlesine yönelik olarak belirlenen esaslar çerçevesinde fiziko-kimyasal, kimyasal, biyolojik ve hidromorfolojik kalite bileşenlerini içeren su kalitesi izleme parametreleri, izleme sıklıkları ve izleme istasyonları belirlenmektedir. Su Yönetimi Genel Müdürlüğü (SYGM) tarafından hazırlanan Havza İzleme Programları çerçevesinde su kalitesi izleme çalışmaları, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından 25 havzada yürütülmektedir. Bu çalışmaların tamamlanması ile birlikte elde edilen veriler üzerinden AB normlarına uygun su kalitesi sınıflandırmaları gerçekleştirilebilecektir.

Türkiye’de suyla ilişkili verilerin tek bir noktadan ilgililerine ulaştırılacağı Ulusal Su Bilgi Sistemi’nin kurulumuna ilişkin çalışmalar halen devam etmekte olup söz konusu sistemin tamamlanması ile DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen su kalitesi izleme faaliyetlerine ilişkin veriler bu sistem üzerinden erişilebilir hale getirilecektir. SYGM istatistik altyapısına ilişkin çalışmaların tamamlanması ile birlikte sisteme dahil olan su kalitesi ile ilgili izleme verileri istatistik üretimi için kullanılacaktır. SYGM istatistik altyapısının tamamlanması akabinde, nehir, göl, kıyı ve geçiş sularının kalitesine ilişkin değerlendirme sonuçları 2020 yılında yayımlanacaktır.

SuKalitesi İstatistikleri

Türkiye’de suyla ilişkili verilerin tek bir noktadan ilgililerine ulaştırılacağı Ulusal Su Bilgi Sistemi’nin kurulumuna ilişkin çalışmalar halen devam etmekte olup söz konusu sistemin tamamlanması ile DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen su kalitesi izleme faaliyetlerine ilişkin veriler bu sistem üzerinden erişilebilir hale getirilecektir. SYGM istatistik altyapısına ilişkin çalışmaların tamamlanması ile birlikte sisteme dahil olan su kalitesi ile ilgili izleme verileri istatistik üretimi için kullanılacaktır. Su Yönetimi Genel Müdürlüğünce istatistik alt yapısının tamamlanması akabinde, nehir, göl, kıyı ve geçiş sularının kalitesine ilişkin değerlendirme sonuçları 2020 yılında yayımlanacaktır.