Çölleşme İstatistikleri

Çölleşme İstatistikleri

Çölleşme istatistikleri, ülkemizin çölleşme konusundaki mevcut durumunun ortaya konması, izlenmesi ve çölleşme ile mücadele amaçlı olarak yapılan çalışmalara ilişkin verileri içermektedir.

OSİB Çölleşme İle Mücadele Ulusal Eylem Programı kapsamında yürütülen çalışmaları düzenli olarak takip etmektedir.

Türkiye’nin çölleşme ve erozyon durumunu ortaya koymak ve izlemek üzere yürütülen çalışmalara ilişkin veriler internet ortamında kullanıcılara sunulacaktır. Çölleşme Risk Haritası Sonuçları, 2017 yılından itibaren yıllık periyotlar halinde alansal risklilik ve risk dereceleri temalarında yayınlanacaktır.

Arazi tahribatı ve iyileşmesine yönelik değişimler tespit edilip mevcut eğilim ve vejetasyon süreci takip altına alınarak ortaya çıkacak istatistiki veriler 2017 yılında başlamak üzere 5 yıllık periyotlarda yayınlanacaktır.