İklim İstatistikleri

İklim İstatistikleri

İklim İstatistikleri; MGM tarafından kurulmuş olan meteoroloji istasyonlarından(Büyük Klima, Küçük Klima, Metar, Sinoptik, Rawinsonde, Otomatik Meteorolojik Gözlem İstasyonları-OMGİ, Ozon-UV, Yağmur suyu analizleri, Radar ve Uydu görüntüleri) gözlem ve ölçümler sonucunda elde edilen verileri içermektedir.

MGM tarafından İklim İstatistikleri başlığı altında Resmi İstatistik olarak yayımlanan istatistiksel veriler meteoroloji istasyonlarından üretilmektedir. Meteoroloji istasyonları, Türkiye ve Dünya gözlem ağı kapsamında bilimsel çalışmalara temel oluşturacak ihtiyaçlar doğrultusunda kurulumu yapılır ve işletimi gerçekleştirilir. Meteoroloji İstasyonlarından elde edilen veriler, üretiminden yayımlanmasına kadar tüm aşamalarda izleme ve kontrol işlemine tabii tutulmaktadır. Bu işlemlerden sonra elde edilen veri ve bilgiler; illere ait istatistikler, parametre bazında Türkiye istatistikleri, haber bültenleri ve çeşitli raporlar olarak MGM resmi web sitesinde yayınlanmaktadır. Detaylı tüm veri ve bilgiler, talep edilmesi halinde Türkiye Meteorolojik Veri Arşiv Sisteminden (TUMAS) ücret karşılığı kullanıcılara sunulmaktadır. Bu kapsamda üretilen İklim İstatistiklerine ilişkin 2015 yılında “Resmi İstatistik Kalite Belgesi” alınmıştır.

İklim İstatistikleri kapsamında; Türkiye gözlem ağı içinde tüm Türkiye’yi kapsayan Yıldırım Tespit ve Takip Sistemi kurulmuş ve işletime alınmıştır. Bu sistem RİP içerisine iklim istatistikleri kapsamına alınıp, kullanıcıların erişimine açılacaktır. MGM tarafından üretilen verilerin en yüksek kalitede sunulması için kalite kontrol çalışmalarının sürdürülmesi, sürecin kısaltılması ve Dünya Meteoroloji Teşkilatının (WMO) veriler ile ilgili oluşturmuş olduğu metaveri standardında sistemin oluşturulması ve bunun uygulamaya geçirilmesi hedeflenmektedir.