Korunan Alan İstatistikleri

Korunan Alan İstatistikleri

Korunan Alan İstatistikleri; 645 sayılı OSİB’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu, 6831 sayılı Orman Kanunu ve 2872 sayılı Çevre Kanunu çerçevesindeki korunan alanları kapsamaktadır.

II.RİP dönemindet+12 ayda yayımlanan Korunan Alan İstatistikleri t+6 ayda yayımlanmaya başlanmıştır. Korunan Alanların Ulusal Sınıflandırması hazırlanarak yürürlüğe konulmuştur. Korunan Alan İstatistikleri; korunan alanlar, yaban hayatı ve avcılık faaliyetleri ile koruma kontrol faaliyetleri olmak üzere 3 ana başlık altında yayımlanmaktadır. Bu ana başlıklar ise 21 alt başlık olarak yayımlanmaktadır.

III. RİP döneminde Korunan Alan İstatistikleri, Korunan Alan Ulusal Sınıflandırması kullanılarak toplanacak ve yayımlanacaktır. Veri Envanteri projesinin tamamlanması sonucu Resmi İstatistiğe dönüştürülebilecek olan idari kayıtlar tespit edilecek ve Resmi İstatistik programına aktarılacaktır.