İyi Tarım Uygulamaları

İyi Tarım Uygulamaları

İyi tarım uygulamaları; kanun ve yönetmelik esaslarına göre üretilen bitkisel ve hayvansal tüm ürünlere ait verilerin (iyi tarım uygulaması yapan çiftçi sayısı, iyi tarım uygulaması yapılan alan, hayvan sayısı ve üretim vb.) derlenmesini kapsamaktadır. İyi tarım uygulamaları, ürünün güvenilirliğini hedeflemekte olup gıda güvenliğinin temel ilkelerinden olan insan, hayvan ve bitki sağlığını korumayı hedeflemektedir.

Organik tarımla ilgili; organik bitkisel üretim ve organik hayvansal üretim verileri TOB tarafından idari kayıtlardan derlenmekte ve Bakanlık web sayfasında düzenli olarak yayımlanmaktadır. Ayrıca organik bitkisel üretime ilişkin organik tarımla uğraşan çiftçi sayısı, ekilen alan ve üretim verileri TOB'ndan alınarak TÜİK web sayfasında İstatistik Göstergeler Bölümü altında yer alan “Bölgesel İstatistikler” linkinden yayımlanmaktadır.

Gıda Güvenliği İstatistikleri ile ilgili veriler TÜİK web sayfasından kullanıcılara sunulmaya devam edecektir.
TOB tarafından organik tarım verilerinin tutulduğu Organik Tarım Bilgi Sistemi (OTBİS) veritabanında revizyon çalışmaları yapılmış olup sistemin geliştirilmesi çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca TÜİK tarafından önerilen uluslararası istatistikler ile karşılaştırma imkanı verecek ürün sınıflamasının (CPA 2008) kullanılması 2018 yılında sağlanacaktır.