Organik Tarım İstatistikleri

Organik Tarım İstatistikleri

Gıda Güvenliği İstatistikleri TOB tarafından idari kayıtlar kullanılarak derlenen organik tarım, tarımsal gübre kullanımı, tarımsal ilaç kullanımı ve iyi tarım uygulamalarına ilişkin istatistiklerden oluşmaktadır.

Organik tarım; bitkisel ve hayvansal ürünler, su ürünleri ve girdilerin organik tarım metoduna uygun olarak üretilmesi ile orman alanları veya doğadan toplanarak elde edilen ürünlerin tüketiciye ulaşıncaya kadar olan bütün işlemlerin ilgili mevzuat hükümlerine uyularak yapılan tarımsal faaliyetleri içermektedir.

Organik tarımla ilgili; organik bitkisel üretim ve organik hayvansal üretim verileri TOB tarafından idari kayıtlardan derlenmekte ve Bakanlık web sayfasında düzenli olarak yayımlanmaktadır. Ayrıca organik bitkisel üretime ilişkin organik tarımla uğraşan çiftçi sayısı, ekilen alan ve üretim verileri TOB'ndan alınarak TÜİK web sayfasında İstatistik Göstergeler Bölümü altında yer alan “Bölgesel İstatistikler” linkinden yayımlanmaktadır.

TOB tarafından organik tarım verilerinin tutulduğu Organik Tarım Bilgi Sistemi (OTBİS) veritabanında revizyon çalışmaları yapılmış olup sistemin geliştirilmesi çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca TÜİK tarafından önerilen uluslararası istatistikler ile karşılaştırma imkanı verecek ürün sınıflamasının (CPA 2008) kullanılması 2018 yılında sağlanacaktır.