Yaban Hayatı İstatistikleri

Yaban Hayatı İstatistikleri

Doğa Koruma ve Çölleşme ile Mücadele İstatistikleri kapsamında; biyoçeşitlilik, korunan alan, yaban hayatı ve çölleşme istatistikleri yer almaktadır.
Yaban Hayatı İstatistikleri; yaban hayatı, avcılık ve koruma kontrol faaliyetlerine ilişkin verileri kapsamaktadır.

Korunan Alan İstatistikleri başlığı altında yayımlanan Yaban Hayatı İstatistikleri kapsamındaki veriler, III. RİP döneminde Yaban Hayatı İstatistikleri başlığı altında yayımlanacaktır.

“Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi” çalışmaları 2018 yılı sonunda 81 ilimizde tamamlanarak, ülkemizin Biyolojik Çeşitlilik Haritası ortaya çıkarılması planlanmaktadır. Ülkemizin kapsam dahilinde tüm illerinden gelecek biyolojik çeşitlilik verileri Nuh’un Gemisi Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Veritabanı’na girilerek depolanmaktadır. Böylece ülkemizin biyolojik çeşitlilik verileri bir veri tabanı aracılığıyla tablo, grafik ve harita bazında sorgulanabilecek olup, biyolojik çeşitliliğimizin korunması ve sürdürülebilirliği izlenebilecektir.

Bu proje tamamlandığında tüm illerden gelen veriler Nuh’un Gemisi Veritabanı’na aktarılacak ve gelecek süreçte yapılacak bütün biyolojik çeşitlilik çalışmaları bu veri tabanında tutulacaktır. Böylece kapsam dahilinde koordinatlı biyolojik çeşitlilik verileri tek bir merkezde yer alacaktır. Ayrıca tamamlanan envanter çalışmaları neticesinde sistemli ve sürdürülebilir olarak izleme çalışmaları

yürütülecek, tür ve popülasyon, habitat/ekosistem ve bölgesel düzeyde izleme çalışmaları ile biyolojik çeşitliliğin etkin yönetimi sağlanacaktır. Bu proje ile biyolojik çeşitlilik hem veri tabanı hem de arazi bazlı takip edilecektir. Bu sayede biyokaçakçılık, türlerin neslinin tehlikeye girmesi, habitat tahribatları, doğaya olan baskının etkileri gibi risklerin önüne geçilebilecektir. Türkiye’nin biyolojik çeşitlilik envanterinin çıkarılması; elindeki bilgiyi bilen,planlarını, projelerini ve politikalarını bu bilgi ışığında gerçekleştirerek, ulusal ve uluslararası alanda daha güçlü hale gelecektir.