Tarım ve Orman Bakanlığı Resmi İstatistik Programı Çalışma Grubu


10.07.2018 tarih ve 30474 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin, Tarım ve Orman Bakanlığının kuruluşuna ilişkin ondördüncü bölümünün, Çalışma Grupları başlıklı 437 nci maddesi "Bakanlık, görev alanına giren konularla ilgili olarak çalışmalarda bulunmak üzere diğer bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, sivil  toplum kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve konu ile ilgili uzmanların  katılımıyla geçici çalışma grupları oluşturabilir." hükmü uyarınca 2020 yılında Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığı koordinasyonunda çalışmalarını yürütmek üzere "Tarım ve Orman Bakanlığı Resmi İstatistik Programı Çalışma Grubu" oluşturulmuştur.

RİP Çalışma Grubu; Resmi İstatistik Programında Tarım ve Orman Bakanlığı sorumluluğunda yer alan alt konulara yönelik resmi istatistik üretmek ve yayımlamakla sorumlu Bakanlık birimleri ile Bakanlık resmi istatistik koordinasyon hizmetlerini yürüten birim temsilcilerinden oluşmaktadır.

RİP Çalışma Grubunun Amaçları;

- Resmi İstatistik Programı kapsamında Bakanlık sorumluluğunda yer alan resmi istatistiklerin üretilmesine yönelik çalışmalar yapılması

- Bu alanda Bakanlık birimlerinde uzmanlaşmış personel yetiştirilmesi,


RİP Çalışma Grubu, aşağıda listelenen Bakanlık birim temsilcilerinden oluşmaktadır;

- Strateji Geliştirme Başkanlığı
- Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü
- Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü
- Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü
- Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
- Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
- Orman Genel Müdürlüğü
- Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
- Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı