Uluslararası Veri Gönderim Sistemi

ULUSLARARASI VERİ GÖNDERİM SİSTEMİ (UVGS) 

UVGS Nedir: Kamu kurum ve kuruluşların uluslararası kuruluşlara istatistiki veri/bilgi gönderimini düzenleyen web tabanlı bir uygulamadır.

Gayesi: Ulusal düzeyde hangi kurumunun hangi uluslararası kuruluşa, ne zaman, ne tür bilgiler gönderdiğinin gerektiğinde raporlama yapılabilecek şekilde kayıt ve kontrol altına alınmasıdır.

Uluslararası kuruluşlara birimlerimiz tarafından yapılan raporlamaların, tespit edilmesi maksadıyla Strateji Geliştirme Başkanlığının koordinasyonunda Uluslararası Veri Gönderim Envanteri çalışması yapıldı. Yapılan çalışma neticesinde, Bakanlığımız birimleri tarafından uluslararası kuruluşlara 56 adet istatistiki veri ve bilginin yapıldığı tespit edildi.

Bakanlığımız birimleri tarafından uluslararası kuruluşlara iletilen ve temsil niteliği taşıyan 56 adet istatistiki veri ve bilgilerin disiplin altına alınması ve raporlamaların tek bir noktadan gönderilmesi maksadıyla, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı tarafından uygulamaya konulan ve web tabanlı olan Uluslararası Veri Gönderim Sistemi (UVGS) ne bu istatistiki veri ve bilgilerin girilmesi amaçlanmaktadır. Bu çalışmanın tamamlanması durumunda uluslararası kuruluşlara gönderilen verilerin neler olduğu, veri güvenliği ve kontrolünün sağlandığı, mükerrerliğin önlendiği, tek bir noktadan verinin gönderildiği ve kurumsal arşivin oluşumunun sağlandığı bir sistem oluşturulmuş olacaktır. 

 

UVGS’ye giriş için tıklayınız.

UVGS envanterine ulaşmak için tıklayınız.