Veri Yayımlama Takvimi

Ulusal Veri Yayımlama Takvimi (UVYT):

Resmi istatistiklerin dağıtımı, kullanıcılara hangi veriye ne zaman ulaşabileceklerini belirten bir takvimle yapılır.

Verilerin hangi kurum tarafından, ne zaman ve ne şekilde yayımlanacağını gösteren UVYT, TÜİK tarafından her yılın başında kamuoyuna açıklanır.

Programda görev alan kurum ve kuruluşlar her yıl, bir sonraki yılın veri yayın tarihlerini belirleyerek UVYT’de yer almak üzere TÜİK’e iletirler.

Verilerin yayım tarihinde meydana gelebilecek değişiklikler
(Bakanlık sorumlu birimleri tarafından), UVYT’de öngörülen tarihten en geç iki gün önce gerekçesiyle birlikte kamuoyuna açıklanmak üzere, TÜİK’e bildirilir.

Kurum ve kuruluşlar, TÜİK tarafından sağlanan UVYT'ye ait web adresine kendi sitelerinde link vermek ve yayımlayacakları verilerin yer alacağı web adreslerini TÜİK’e bildirmekle yükümlüdürler.
Verilecek linkler sabit olmalı, değişiklik durumunda TÜİK’e bildirilmelidir.


Ulusal Veri Yayımlama Takvimine yönelik TÜİK detay bilgi için            https://www.tuik.gov.tr/Kurumsal/Veri_Takvimi