İhtisas Grubu

Envanter ve VeriYönetimi İhtisas Grubu

20.08.2013 tarihli ve 28741 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Orman ve Su İşleri Bakanlığı Çalışma Grupları Yönetmeliğin  uygulanmasını kolaylaştırmak maksadıyla, 26.05.2017 tarihli ve 2001/2 sayılı İhtisas Grup ve Heyetleri Yönergesi Bakan Olur’u ile yürürlüğe konulmuştur.


İhtisas Grubu; merkez teşkilatı, bağlı kuruluşlar ve taşra teşkilatının ilgili personelinin katılımıyla, ulusal ve uluslararası alanda güvenli, şeffaf, zamanlı, güncel ve karşılaştırılabilir istatistiki veri üretilmesi, bu kapsamda veri envanterinin yapılması ve bunların analizlerinin yapılarak ulusal ve uluslararası kuruluşlara gönderilmesi hususlarında faaliyet göstermek ve bu alanda uzman personelin yetişmesini temin etmek maksadıyla oluşturulmuştur.


İhtisas Grubu üyelerinin yaptığı toplantı ve raporların izlenmesi maksadıyla, sadece ihtisas grubu üyelerinin aktif olarak görebildiği İhtisas Bilgi Sistemi uygulamaya konulmuştur.