Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri


Kapsam      


Mevcut Durum  

Yapılacak Yeni Çalışmalar   

Metaveriler   

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Sorumlu Olduğu Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri

Yayımlanan Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri

Tarım ve Orman Bakanlığı Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Çalışma Grubu 

İlgili Linkler