VERİ ÜRETİMİ VE ANALİZİ İHTİSAS GRUBUNUN 2014 YILI KAPANIŞ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

17.12.2014 / Gösterim Sayısı : 3662 / Arşiv

Veri Üretimi ve Analizi İhtisas Grubu 2014 yılı çalışma takvimi çerçevesinde son toplantısı, 16 Aralık 2014 tarihinde Bakanlığımızın 22 nci kat 1 nolu toplantı salonunda gerçekleştirilmiştir.    

Yapılan toplantıda;

1- Ormancılık İstatistiklerinin 2013 yılı verileri bir haber bülteni ile hazırlanıp yayımlanmıştır. İklim İstatistikleri ile ilgili olarak; 2015 yılının nisan ayında yayımlanacak istatistikler için de bir haber bülteni hazırlanması kararı alındı.

2- Orman ve Su İşleri Bakanlığı olarak Ormancılık İstatistikleri ve İklim İstatistikleri için Türkiye İstatistik Kurumu tarafından verilecek olan Kalite Logosu çalışmaları devam etmektedir. 2015 yılında  Resmi İstatistik Programı kapsamında Bakanlığımızın yayımladığı diğer alt konu başlıkları için bu logonun alınması maksadıyla çalışmaların başlatılması kararı alındı.

3- Su Potansiyeli İstatistiklerinin geliştirilmesi için kurulan alt çalışma grubunda yürütülen çalışmalar hakkında İhtisas Grubu’na bilgilendirme yapıldı.

4- Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığının 2015 yılında uygulamaya geçmeyi planladığı Uluslararası Resmi Veri Gönderim Sistemi hakkında ihtisas grubu üyelerine bilgi aktarıldı.

5- Veri Üretimi ve Analizi İhtisas Grubu olarak 2015 yılı çalışma takvimi belirlendi. Ayrıca yeni çalışma yılında grup üyelerinde değişiklik taleplerinin değerlendirilmesi kararı alındı.