ENVANTER VE VERİ YÖNETİMİ İHTİSAS HEYETİ VERİ GİRİŞİ EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

13.04.2018 / Gösterim Sayısı : 3716 / Arşiv

Envanter ve Veri Yönetimi İhtisas Heyeti Veri Girişi Eğitimi Gerçekleştirildi.