KORUNAN ALANLAR ULUSAL SINIFLAMA KODLARI UYGULAMAYA KONULDU

15.09.2017 / Gösterim Sayısı : 5945 / Arşiv

Strateji Geliştirme Başkanlığının koordinasyonundaDoğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından III Resmi İstatistik Programı kapsamında yayımlanan Korunan Alan İstatistikleri’nin, IUCN koruma alan kriterleri dikkate alınarak Ulusal Korunan Alan Sınıflandırması Türkiye İstatistik Kurumunun onayı ile uygulamaya konulmuştu. Söz konusu sınıflama esas alınarak tüm korunan alanlara nümerik bir kodt anımlanmış ve bu kodlar kullanılarak Korunan Alan İstatistikleri UVYT çerçevesinde 30.06.2017 tarihinde yayımlanmıştır.