METAVERİ EĞİTİMİ

21.12.2015 / Gösterim Sayısı : 5444 / Arşiv

İstatistikalt yapısının geliştirilmesi çalışmaları kapsamında, Türkiye İstatistik KurumuBaşkanlığı tarafından uygulamaya konulan yeni metaveri şablonu ve şablonundoldurulması hakkında, Bakanlığımız Veri Üretimi ve Analizi İhtisas Grubuüyelerine, 17 Kasım 2015 Salı Günü saat 14 de Bakanlığımız 22 kat toplantısalonunda, TÜİK uzmanı Güneş İnan VICIL tarafından uygulamalı masa başı eğitimiverilmiştir.

BuEğitim uygulamasında Su Potansiyeli İstatistikleri Örnek alınarak şablondoldurulmuştur. Bakanlığımızın İstatistik Üreten diğer birimleri, bu şablonuörnek alarak Resmi İstatistik Programı çerçevesinde ürettikleri istatistiklerinmetaverilerini güncellemeleri sağlanacaktır.