VERİ ÜRETİMİ VE ANALİZİ İHTİSAS GRUBU TOPLANTILARI

9.09.2014 / Gösterim Sayısı : 714 / Arşiv

Veri Üretimi ve Analizi İhtisas GrubununEylül ayına ait ilk toplantısı 9 Eylül tarihinde saat 14:00’tegerçekleşecektir.

İkinci toplantı 16 Eylül’de yapılacak olupTÜİK Uzmanları katılımıyla metaveri konusu işlenecektir.