VERİ ÜRETİMİ VE ANALİZİ İHTİSAS GRUBU KURULDU

9.09.2014 / Gösterim Sayısı : 1073 / Arşiv

İhtisas Grupları ve Heyetleri konulu 18.12.2012 tarihli ve 2012/8 sayılı Genelgenin son fıkrasına istinaden; ulusal ve uluslararası alanda güvenli, şeffaf, zamanlı, güncel ve karşılaştırılabilir istatistiki veri üretilmesini ve bunların analizlerinin yapılarak, ulusal ve uluslararası kuruluşlara raporlanması v.b. hususlarda faaliyet göstermek ve bu alanda uzman personelin yetişmesini temin etmek üzere "Veri Üretimi ve Analizi İhtisas Alanı" ve bu alanda ihdas edilecek ihtisas grubu “Veri Üretimi ve Analizi İhtisas Grubu” oluşturuldu.