Skip Navigation Linksİstatistik Konseyi

İstatistik Konseyi Nedir?

Resmi İstatistik Programının hazırlanmasına, uygulanmasına, resmi istatistiklerin gelişimine ve işlevlerine ilişkin tavsiyelerde bulunmak, resmi istatistik ihtiyaçlarını tespit etmek, değerlendirmek ve ileriye yönelik görüş ve önerileri kapsayan çalışmalar yapmak üzere diğer kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı’nın yetkililerinin katılımı ile oluşturulan birimdir.İstatistik Konseyinin Görevleri Nelerdir?

İstatistik Konseyinin başlıca görevi; Resmi İstatistik Programı’nın hazırlanması, uygulanması, resmi istatistik ihtiyacının tespiti, gelişimi ve işlevleri konusunda tavsiyelerde bulunması, ileriye yönelik görüş ve önerileri kapsayan çalışmalar yapmasıdır.

Konsey ayrıca, resmi istatistik ihtiyaçlarını tespit ederek değerlendirmek ve aşağıda belirtilen konularda görüşlerini bildirmek ve önerilerde bulunmakla da görevlidir.


a) Resmi istatistik üretiminde karşılaşılan sorunlar,

b) Programda tanımlanan çalışmaların sorumlu kurum ve kuruluşlarının belirlenmesi,

c) Programın hazırlanması,

ç) Programın uygulanması, önceki dönemlere ait raporların değerlendirilmesi,

d) Program kapsamında gerçekleştirilecek sayımların uygulama usul ve esasları.

Konsey Üyeleri

· Bakanlık Müsteşarları,

· Hazine Müsteşarı,

· Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı,

· Gelir İdaresi Başkanı,

· Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı,

· Devlet Personel Başkanı,

· Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı,

· TÜİK Başkan Yardımcıları,

· Yükseköğretim Kurulunca farklı ana bilim dallarında görev yapanlar arasından seçilecek üç öğretim üyesi,

· Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı,

· İstatistiki sonuçlar içeren araştırma faaliyetleri yürüten gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerinin üye olduğu en fazla üyeye sahip sivil toplum kuruluşunun başkanı (Araştırmacılar Derneği Başkanı),

· İstatistik alanında faaliyet gösteren ve en fazla öğretim elemanı üyeye sahip sivil toplum kuruluşunun başkanı (Türk İstatistik Derneği Başkanı),

· Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Başkanı,

· Vergi Konseyi Başkanı,

· Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı.

İstatistik Konseyi Kararları