Skip Navigation LinksAna Sayfa > Yayımlanan İstatistikler > Su Kaynakları İstatistikleri > Mevcut Durum

Mevcut Durum

Su potansiyelinin belirlenmesi çalışmaları DSİ tarafından yapılmaktadır. Bu amaçla, aylık ve yıllık olarak akarsu gözlem istasyonlarında debi, göl gözlem istasyonlarında ise göl seviyesi ölçümleri gerçekleştirilmektedir. Kar gözlem istasyonlarında kar derinliği ve karın su eşdeğeri ölçümleri her havzanın kar mevsimine uygun olarak aylık yapılmaktadır. DSİ ayrıca meteoroloji gözlem istasyonlarında yağış ve buharlaşma ölçümlerini de gerçekleştirmektedir. Yeraltı suyu seviyeleri aylık ve mevsimsel olarak DSİ tarafından ölçülmektedir.

DSİ tarafından gerçekleştirilen meteorolojik parametrelerin ölçümünde Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ile aynı yöntemler kullanılmaktadır, ancak istasyonların kuruluş amacı ve yerleri farklıdır. 2012-2016 yıllarını kapsayan Resmi İstatistik Programı çerçevesinde “Su Kaynakları İstatistikleri” kalite çalışmaları tamamlanarak “Resmi İstatistik Kalite Belgesi”alınmıştır.