Skip Navigation LinksAna Sayfa > Yayımlanan İstatistikler > Su Kaynakları İstatistikleri > Kapsam

Kapsam

Su Kaynakları İstatistikleri, su kaynaklarını yönetmek ve bu kapsamdaki faaliyetlerimizi sürekli iyileştirerek geliştirilecek kararların alınmasını sağlamak amacıyla,ulusal ve uluslararası alanda geçerli, güvenli, karşılaştırılabilir istatistiki verilerin üretilmesini sağlamaktadır. Bu istatistikler, su potansiyeli istatistikleri ile Türkiye’deki yeraltı ve yerüstü su kaynaklarına ait verileri kapsamaktadır.

Su Potansiyeli İstatistikleri; III. RİP döneminde kapsamı geliştirilerek “Su Kaynakları İstatistikleri” adıyla yayımlanmaktadır.