Skip Navigation LinksAna Sayfa > Yayımlanan İstatistikler > Su Kalitesi İstatistikleri > Yapılacak Yeni Çalışmalar

Yapılacak Yeni Çalışmalar

Türkiye’de suyla ilişkili verilerin tek bir noktadan ilgililerine ulaştırılacağı Ulusal Su Bilgi Sistemi’nin kurulumuna ilişkin çalışmalar halen devam etmekte olup söz konusu sistemin tamamlanması ile DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen su kalitesi izleme faaliyetlerine ilişkin veriler bu sistem üzerinden erişilebilir hale getirilecektir. SYGM istatistik altyapısına ilişkin çalışmaların tamamlanması ile birlikte sisteme dahil olan su kalitesi ile ilgili izleme verileri istatistik üretimi için kullanılacaktır. SYGM istatistik altyapısının tamamlanması akabinde, nehir, göl, kıyı ve geçiş sularının kalitesine ilişkin değerlendirme sonuçları 2020 yılında yayımlanacaktır.