Skip Navigation LinksAna Sayfa > Yayımlanan İstatistikler > Su Kalitesi İstatistikleri > Mevcut Durum

Mevcut Durum

Türkiye’de su kalitesi izleme faaliyetlerinin AB Su Çerçeve Direktifi’nde belirlenen ekolojikdurum sınıflandırmasına uyumlu hale getirilmesine ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Su Çerçeve Direktifi kapsamında su kaynaklarına ilişkin olarak yapılan izleme faaliyetleri operasyonel ve gözetimsel izleme yöntemleriyle yürütülmektedir. Bu izleme faaliyetleri sonucunda elde edilen verilerle su kaynaklarının kimyasal ve ekolojik durumu tespit edilmektedir. Bu doğrultudaTürkiye’deki nehir, göl, kıyı ve geçiş suyu kütlelerindeki gerçekleştirilecek izleme faaliyetlerinin havza bazında planlandığı Havza İzleme Programları oluşturulmaktadır. Havza izleme programlarında her bir su kütlesine yönelikolarak belirlenen esaslar çerçevesinde fiziko-kimyasal, kimyasal, biyolojik ve hidromorfolojik kalite bileşenlerini içeren su kalitesi izleme parametreleri,izleme sıklıkları ve izleme istasyonları belirlenmektedir. Su Yönetimi Genel Müdürlüğü (SYGM) tarafından hazırlanan Havza İzleme Programları çerçevesinde su kalitesi izleme çalışmaları, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından 25 havzada yürütülmektedir. Bu çalışmaların tamamlanması ile birlikte elde edilen veriler üzerinden AB normlarına uygun su kalitesi sınıflandırmaları gerçekleştirilebilecektir.