Skip Navigation LinksAna Sayfa > Yayımlanan İstatistikler > İyi Tarım Uygulamaları > Kapsam

Kapsam
İyi tarım uygulamaları; kanun ve yönetmelik esaslarına göre üretilen bitkisel ve hayvansal tüm ürünlere ait verilerin (iyi tarım uygulaması yapan çiftçi sayısı, iyi tarım uygulaması yapılan alan, hayvan sayısı ve üretim vb.) derlenmesini kapsamaktadır. İyi tarım uygulamaları, ürünün güvenilirliğini hedeflemekte olup gıda güvenliğinin temel ilkelerinden olan insan, hayvan ve bitki sağlığını korumayı hedeflemektedir.