Skip Navigation LinksAna Sayfa > Yayımlanan İstatistikler > İklim İstatistikleri > Mevcut Durum

Mevcut Durum

MGM tarafından İklim İstatistikleri başlığı altında Resmi İstatistik olarak yayımlanan istatistiksel veriler meteoroloji istasyonlarından üretilmektedir. Meteoroloji istasyonları, Türkiye ve Dünya gözlem ağı kapsamında bilimsel çalışmalara temel oluşturacak ihtiyaçlar doğrultusunda kurulumu yapılır ve işletimi gerçekleştirilir.Meteoroloji İstasyonlarından elde edilen veriler, üretiminden yayımlanmasına kadar tüm aşamalarda izleme ve kontrol işlemine tabii tutulmaktadır. Bu işlemlerden sonra elde edilen veri ve bilgiler; illere ait istatistikler,parametre bazında Türkiye istatistikleri, haber bültenleri ve çeşitli raporlar olarak MGM resmi web sitesinde yayınlanmaktadır. Detaylı tüm veri ve bilgiler, talep edilmesi halinde Türkiye Meteorolojik Veri Arşiv Sisteminden (TUMAS) ücret karşılığı kullanıcılara sunulmaktadır. Bu kapsamda üretilen İklim İstatistiklerine ilişkin 2015 yılında “Resmi İstatistik Kalite Belgesi”alınmıştır.