Skip Navigation LinksAna Sayfa > Yayımlanan İstatistikler > Hububat Alım Fiyatları (TMO) İstatistikleri > Yapılacak Yeni Çalışmalar

Yapılacak Yeni Çalışmalar
Tarım sektörüne ait satın alma gücünde ve ekonomik refahtaki değişimleri incelemek amacıyla kullanılacak göstergeleri elde etmek için girdi fiyatları ile endeks hesaplanma çalışmaları devam etmektedir. Bu bağlamda, 2015 Tarımsal Girdi İstatistikleri Bayi ve Birlik Araştırmaları uygulanmış olup, çerçeve oluşturma çalışması gerçekleştirilmiştir. 2017 yılından itibaren bu araştırmalar örnekleme yapılarak aylık olarak uygulanması planlanmaktadır. Her beş yılda bir çerçeveyi güncellemek için tamsayım çalışması hedeflenmektedir.
Hal Bilgi Sistemi ile Yaş Meyve ve Sebze hal Müdürlükleri aracılığıyla ürün bilgileri derlenmeye başlanmış olup, tüm ürünler kapsanacaktır. Ayrıca, ürün sınıflaması olarak CPA 2008’e geçilecektir.
TOB AB uyum çalışmaları kapsamında yapacağı Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA-FADN) çalışmasını 2014 yılında 54 ilde 4000 işletmede, 2014 yılında 54 ilde 4000 işletme ve 2015 yılında 81 ilde 6000 işletmeden veri toplamıştır. Sonuçlar TÜİK ile değerlendirilecektir.
Tarımsal ekonomik hesap sisteminin EUROSTAT‘ın tarımsal ekonomik hesaplar (EAA/EAF 97 Rev. 1.1) metodolojisi esas alınarak oluşturulması amacıyla çalışmalar devam edecektir. Bu amaçla; tarımsal destekler ve krediler, makina ve bina amortismanları, sermaye oluşumları, girdiler, toplu meyve alanları ve maliyeti ayrılamayan tarım dışı gelirlerin hesaplanması veya derlenmesi çalışmaları TÜİK tarafından yapılacaktır. Ayrıca 2017’de Tarımsal İşletme Ekonomik Hesaplar Araştırması yapılması planlanmaktadır.