Skip Navigation LinksAna Sayfa > Yayımlanan İstatistikler > Hububat Alım Fiyatları (TMO) İstatistikleri > Mevcut Durum

Mevcut Durum
ÇEF, pazar kurulan il merkezi ile ilçe Tarım Müdürlüğü’nden aylık olarak web üzerinden İstatistik Bilgi Sistemi (İBS) ile derlenmektedir. 2008 yılından itibaren yaş meyve ve sebze hallerinden tarımsal ürünlerin işlem miktarı ile satış değerleri internet üzerinden aylık toplanmaktadır. Ayrıca ticaret borsaları ile üretici birliklerinden web üzerinden tarımsal ürünlerin aylık işlem miktar ve değerleri derlenmektedir. Tarım ÜFE için, ticaret borsalarından, birlik ve kurumlardan, balık hal ve kooperatiflerden, TOB'ndan, Toprak Mahsulleri Ofisi’nden üretici fiyatları aylık olarak derlenmektedir.
Tarımsal fiyat istatistikleri ile üretim değeri yıllık olarak haber bülteni olarak yayımlanmaktadır.
Tarım sektörünün ekonomik yapısını ortaya koyacak ulusal hesaplar sistemi ile uyumlu tarımsal hesap sisteminin oluşturulması amacıyla metodolojik çalışmalara başlanmıştır. Metodolojik ve hesaplama yöntemleri üzerine çalışmalar yapılmış, potansiyel veri kaynaklarının ve veri derleme yönteminin belirlenmesini de içeren çalışmalar sürdürülmüştür. Metodolojik çalışmalar sonucu, eksik ve mevcut veriler tespit edilmiştir. Eksik verileri ve hesaplamalarda kullanılacak katsayıları elde etmek için 2008 ve 2015 yıllarında Tarımsal İşletmelerde Ekonomik Yapı Araştırması yapılmıştır.
ÇEF ve Tarım ÜFE’ de yer alan maddelerin fiyatları NACE Rev.2 ve CPA 2008 sınıflamasına göre derlenmektedir. TOB, AB uyum çalışmaları kapsamında yapacağı Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVAFADN) çalışmasında seçilmiş 12 ilde 2012 yılında 800, 2013 yılında 23 ilde 1000 işletmeden, 2014 yılında 54 ilde 4000 işletme ve 2015 yılında 81 ilde 6000 işletmeden veri toplamıştır.