Skip Navigation LinksAna Sayfa > Yayımlanan İstatistikler > Hububat Alım Fiyatları (TMO) İstatistikleri > Kapsam

Kapsam
Tarımda ekonomik hesaplar; tarım sektörünün ekonomik yapısını ortaya koyacak tarımsal üretimin girdi ve çıktı değeri, yatırımlar, tarımsal işgücü verimliliği, yaratılan tarımsal gelire ilişkin bilgiler ile tarımsal ürün ve girdi fiyatlarını içermektedir.
Tarımsal fiyatlar kapsamında Çiftçinin Eline Geçen Fiyatlar (ÇEF) ile Çiftçinin Ödediği Fiyatlar (ÇÖF) derlenmekte ve Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE) TÜİK tarafından hesaplanmaktadır.
ÇEF, çiftçinin ürettiği veya yetiştirdiği ürünleri aracı kullanmadan doğrudan perakende veya toptan satması ile oluşan çiftçinin eline geçen birim fiyattır. ÇÖF ise, çiftçinin üretimini gerçekleştirmesi için satın aldığı (tohum, fide, fidan, gübre, yem, ilaç vb.) mal ve hizmetlere ödediği birim fiyattır.
ÇEF, tarla ürünleri, sebzeler, meyveler ve canlı hayvanlar ile hayvansal ürün fiyatlarını içermektedir. ÇEF formu 2006 yılından itibaren web üzerinden derlenmeye başlamıştır.
2010=100 temel yıllı Tarım ÜFE, NACE Rev.2 sınıflamasına göre tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörlerini kapsamaktadır.