Skip Navigation LinksAna Sayfa > Yayımlanan İstatistikler > Organik Tarım İstatistikleri > Yapılacak Yeni Çalışmalar

Yapılacak Yeni Çalışmalar
TOB tarafından organik tarım verilerinin tutulduğu Organik Tarım Bilgi Sistemi (OTBİS) veritabanında revizyon çalışmaları yapılmış olup sistemin geliştirilmesi çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca TÜİK tarafından önerilen uluslararası istatistikler ile karşılaştırma imkanı verecek ürün sınıflamasının (CPA 2008) kullanılması 2018 yılında sağlanacaktır.