Skip Navigation LinksAna Sayfa > Yayımlanan İstatistikler > Organik Tarım İstatistikleri > Kapsam

Kapsam

Gıda Güvenliği İstatistikleri TOB tarafından idari kayıtlar kullanılarak derlenen organik tarım, tarımsal gübre kullanımı, tarımsal ilaç kullanımı ve iyi tarım uygulamalarına ilişkin istatistiklerden oluşmaktadır.

Organik tarım; bitkisel ve hayvansal ürünler, su ürünleri ve girdilerin organik tarım metoduna uygun olarak üretilmesi ile orman alanları veya doğadan toplanarak elde edilen ürünlerin tüketiciye ulaşıncaya kadar olan bütün işlemlerin ilgili mevzuat hükümlerine uyularak yapılan tarımsal faaliyetleri içermektedir.