Skip Navigation LinksAna Sayfa > Haberler

Güvenilir İstatistik Güvenilir Kurum

Nisan 13, 2018

Bakanlığımız, Strateji Geliştirme Başkanlığı koordinasyonunda ilgili Birimlerimizle Resmi İstatistik Programı kapsamında müştereken yürütülen istatistiklerde kalite çalışması çerçevesinde yeni bir başarıya daha imza atarak "Korunan Alan" ve "Arazi Örtüsü/Kullanımı" istatistiklerinde "kalite belgesi" alınmıştır.

Korunan Alan İstatistiklerine ait kalite belgesini, TÜİK Başkanı Sayın Mehmet AKTAŞ’tan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Sayın Nurettin TAŞ almıştır.
Arazi Örtüsü/Kullanımı İstatistiklerine ait kalite belgesini, TÜİK Başkanı Sayın Mehmet AKTAŞ’tan Bilgi İşlem Daire Başkanı Sayın Adile YAMAÇ almıştır.
2012-2016/2017-2021 dönemlerini kapsayan Resmi İstatistik Programında yer alan 8 alt konu başlığından, 5 alt konu başlığındaki istatistiklerde yapılan iyileştirmeler neticesinde kalite belgesi alınmıştır,diğer başlıklardaki iyileştirme çalışmaları devam etmektedir. Ulusal ve uluslararası alanda geçerli kaliteli ve güvenilir istatistik üretiminde; Bakanlığımız en başarılı kurumlar arasındadır.