Skip Navigation LinksAna Sayfa > Haberler

Korunan Alanlar Ulusal Sınıflama Kodları Uygulamaya Konuldu

Eylül 15, 2017

StratejiGeliştirme Başkanlığının koordinasyonunda, Doğa Koruma ve MilliParklar Genel Müdürlüğü tarafından III Resmiİstatistik Programı kapsamında yayımlanan Korunan Alan İstatistikleri’nin, IUCN koruma alan kriterleri dikkate alınarak Ulusal Korunan AlanSınıflandırması Türkiye İstatistik Kurumunun onayı ile uygulamaya konulmuştu.Söz konusu sınıflama esas alınarak tüm korunan alanlara nümerik bir kodtanımlanmış ve bu kodlar kullanılarak Korunan Alan İstatistikleri UVYTçerçevesinde 30.06.2017 tarihinde yayımlanmıştır.

 

Milli Parklar


Tabiat Parkları


Tabiatı Koruma Alanları


Tabiat Anıtları


Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları


Ulusal Öneme Sahip Sulak Alanlar


Mahalli Öneme Sahip Sulak Alanlar


Ramsar Alanları


Muhafaza Ormanları


Gen Koruma Ormanları


Tohum Meşcereleri


Tohum Bahçeleri


Şehir Ormanları