Skip Navigation LinksAna Sayfa > Ormancılık İstatistikleri > Yapılacak Yeni Çalışmalar

Yapılacak YeniÇalışmalar


Ormancılıkistatistiklerinin, kapsamı geliştirilerek yayınlanmasına devam edilecektir.Üretilen verilerin tespit edilmesi maksadıyla Veri Envanteri Projesibaşlatılmıştır. Projenin tamamlanması ve Orman Bilgi Sistemi (ORBİS) projesiile entegre hale getirilmesi durumunda Resmi İstatistik ilke ve standartlarınıkarşılayan veriler Resmi İstatistik Programına aktarılacaktır.


Veri Envanterive ORBİS Projeleri kapsamında, Ormancılık İstatistiklerinde yer alacak tüm konuve kategoriler 2017-2021 yılları arasında geliştirilecektir.