Skip Navigation LinksAna Sayfa > CBS ve Uzaktan Algılama > Yapılacak Yeni Çalışmalar

Yapılacak YeniÇalışmalar


RİP kapsamında yayımlanan CORINE Arazi Örtüsü verisinin istatistiki anlamda güvenilirliğini sağlamak amacıyla istatistiki yöntemlerle belirlenecek kontrol noktaları üzerinden doğrulama işleminin yapılması gerekmektedir. Bu amaçla CORINE 2012 vektör verisinin doğrulama çalışmalarında yöntem ve kontrol noktalarının belirlenmesi için OSİB Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ve TÜİK tarafından ortak çalışma yapılması kararı alınmış ve karar sonucunda bu süreç başlatılmıştır.

Diğer taraftan,OSİB ile İTÜ arasında 2013 yılında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında CORINE 2012 çalışmasının yanında Ulusal Arazi Örtüsü veritabanı çalışmaları başlatılmış, bu amaçla İTÜ’nün ev sahipliğinde bu konuda çalışan akademisyenler ile kamu kurum ve kuruluşlarından temsilcilerin katıldığı

Ulusal Arazi Örtüsü Çalıştayı yapılarak ülkemiz için 4. seviyede ulusal arazi örtüsü sınıfları belirlenmiştir.

Ulusal Arazi Örtüsü Veritabanı çalışmasının tamamlanması amacıyla Kalkınma Bakanlığına 2017 bütçesi kapsamında proje teklif edilmiş olup, onaylanması durumunda Ulusal Arazi Örtüsü Veritabanı çalışması daha önce belirlenen esaslar dahilinde yapılacaktır. Söz konusu çalışmalar neticesinde Ulusal Arazi Örtüsü Veritabanı güncellenecektir.

CORINE 2012 çalışmasının devamı olan CORINE 2018 projesinin de Program döneminde yapılması planlanmaktadır.